Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő: PER-KOR Kereskedőház Kft.

Adatkezelő címe: 9027 Győr, Reptéri u. 5.

Az adatkezelés céljai és jogalapja: törvényi kötelezettség, jogos érdek, kommunikáció, kapcsolattartás.

Kapcsolattartás, kommunikáció, jogos érdek:

Cégünket e-mailen vagy telefonszámon és személyesen érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, illetve a jövőbeni együttműködés érdekében tároljuk adatbázisunkban megszűnésig, visszavonásig. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

Az adatkezelés jogalapja a társaság jogos érdeke. A PER-KOR Kereskedőház Kft. csak akkor tudja a szerződést teljesíteni, ha a szerződés teljesítésével kapcsolatosan egyeztetéseket tud folytatni a szerződő partnerrel, esetlegesen kérdéseket tud feltenni vagy a teljesítéssel kapcsolatos pontokat egyeztetni tudja, illetve a kapcsolattartási adatokhoz az arra jogosult valamennyi munkatárs hozzáfér.

Törvényi kötelezettség: Számlák

Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek, amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

Személyes adatok kategóriái

A PER-KOR Kereskedőház Kft. az Ön nevét, munkakörét, képviselt szervezet nevét, telefon- illetve faxszámát, e-mail címét rögzíti.

Adattovábbítás

A számla adatokat, a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk.

Hírlevél feliratkozás

A PER-KOR KFT a hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat (e-mail cím, név) kizárólag marketingcélú kapcsolattartásra használja fel, a megadott címre marketing anyagokat, híreket küld, a kapcsolati adatokat harmadik félnek nem adja át.

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért kérjük, olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba!

Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Név:                Győriné Csordás Tünde

Tel.:                96/516-264    

E-mail:           csordas.tunde##kukac##perkor.hu

Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Email: ugyfelszolgalat##kukac##naih.hu  Telefon: +36 (1) 391-1400  Honlap: http://naih.hu

A jelen adatkezelési tájékoztató visszavonásig érvényes.             

Győr, 2021. január 1.