História firmy

Dnešná spoločnosť PER-KOR Kereskedőház Kft. sa rozrástla z najprv v garáži prevádzkovaného malého podniku, ktorý bol založený v roku 1982 tak, že sa najprv v roku 1993.-pretransformovala na komanditnú spoločnosť a následne sa forma spoločnosti v roku 1996 zmenila na S.r.o.

Vtedajší profil rodinného podniku zahŕňal najprv len výrobu, následne výrobu aj obchod.

V roku 1993. sme v klasickej priemyselnej zóne v Győri, za rozsiahlejšej rodinnej podpory zakúpili prevádzku s rozlohou 3014 m2, kam sa prvý podnik z dielne vytvorenej pri rodinnom dome, po uskutočnení prestavieb a stavieb, nasťahoval dňa 20. februára 1994. Zažiť to bolo obrovským zážitkom, úspechom.

PER-KOR Bt. (1996.)

Tartálygyártás (1995.)

Gyártás közben (1998.)

 

V roku 1996, ako právny nástupca PER-KOR Bt., bola založená spoločnosť PER-KOR Kft. Táto zmena neznamenala len zmenu formy spoločnosti, ale o niekoľko rokov, v súlade so situáciou na trhu, bol pozmenený aj profil spoločnosti: výroba zanikla, do stredobodu sa dostal obchod, spolu s prislúchajúcimi službami (napr. skladovanie, uskladňovanie, rezanie).

Dňa 17. februára 1998 sme zakúpili novú, oveľa väčšiu prevádzku, ktorá poskytla alternatívu pre ďalší rozvoj spoločnosti. V súlade s rozširujúcimi sa obchodnými a skladovými požiadavkami sme začali so stavbou skladov vo väčšom rozsahu, a v roku 2001 sme už disponovali s dvomi novými skladovými halami.

Építkezés (2001.)

Na jar v roku 2002 sme započali stavbu novej kancelárskej budovy. Práce trvali skoro jeden celý rok, takže 30. novembra 2002 sme zmenili svoju prevádzku. 

 Telephelyváltás (2002.)

Následne sa spustilo budovanie tretieho skladu, výstavba vnútornej cestnej siete a výstavba druhej výstupovej brány, ktorá poskytovala lepšiu možnosť obsluhy zákazníkov. Tento stavebný proces trval približne 6 rokov.

Celková plocha skladov dosiahla 3.500 m2

V roku 2003 sme vyhrali súťaž na rozvoj systému riadenia podniku, organizovanú Magyar Gazdasági Fejlesztési Központ (Maďarské centrum pre rozvoj hospodárstva) s identifikačným číslom SZVP-2003-2-03-11-152.

V roku 2006 sme z podpory Magyar Fejlesztési Központ (Maďarské centrum pre rozvoj) zakúpili stroje pre pohyb materiálu a vysokozdvižné vozíky.

NTF

Targoncák

 

Na jar 2012 sme naše skladové budovy rozšírili o nové krídlo.

Nová hala s rozlohou 700 m2 slúži predovšetkým ako strojovňa potrebná pre poskytované služby a sklad. 

Új raktár

Začiatkom roka 2014 sme ponuku našich služieb rozšírili o nové aktivity. Zakúpili sme nový, výkonný vyrovnávací stroj s ktorým môžeme zlepšiť rovinnosť plechov a platňových súčiastok.

Pre rýchlejšiu obsluhu našich zákazníkov sme rozšírili náš strojový park o nový bočný vysokozdvižný vozík a 8-tonový mostový žeriav.

V roku 2016 sme pre rozšírenie svojej kapacity rezania zakúpili dva nové vysokozdvižné vozíky a novú automatickú pásovú pílu.

Do roku 2017 sa jeden z našich skladov tyčového materiálu ukázal ako kapacitne nedostatočný, preto sme v roku 2018 police nahradili vyššími a širšími regálmi.

Skladovú kapacitu sme tým v tejto hale zvýšili o viac ako 50 %.

Uj allvanyrendszer

Za účelom vhodnej obsluhy nových regálov a omladenia strojového parku sme nainštalovali 5 nových moderných štvorsmerných vysokozdvižných vozíkov.

 

Naším cieľom je flexibilná a rýchla obsluha našich zákazníkov. Pre dosiahnutie tohto nášho cieľa sme zvýšili svoje skladové zásoby. Nedávno sme prerástli aj náš druhý sklad tyčového materiálu. 4 metre vysoké regále inštalované pred 20 rokmi boli v roku 2021 nahradené novými regálmi, miestami vysokými až 6 metrov, a staré dieselové vysokozdvižné vozíky boli nahradené modernými elektrickými strojmi.

 

Szálanyag raktár állványok

Vďaka rekonštrukcii sa kapacita tohto skladu zvýšila o viac ako 50 %. Môžeme skladovať väčšie zásoby, čím našim zákazníkom zaisťujeme ešte flexibilnejšie služby.

Spotreba energie našej prevádzky sa vďaka tomu, že elektrické stroje sú efektívnejšie ako naftové, výrazne znížila.

Popri neustálom zlepšovaní našej skladovacej-obchodnej činnosti sa snažíme o to, aby sme pre našich klientov - posilňujúc ich konkurencieschopnosť a trhovú pozíciu - poskytovali moderné služby.