O nás

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť PER-KOR Kereskedőház Kft. je maďarským rodinným podnikom. Fő tevékenysége a nehrdzavejúcej, kyselinovzdornej a žiaruvzdornej ocele, ako aj hliníkových rúr, uzavretých profilov, tyčí, plechov a plechov s vysokou oderuvzdornosťou,, respektíve súvisiace služby:

  • rezanie,
  • vyrovnávanie plechov
  • a doručovanie tovaru.

Spoločnosť PER-KOR Kft. ponúka služby rezania na mieru tyčí a vláknového materiálu podľa potrieb zákazníka (individuálna veľkosť, sériové a zväzkové rezanie) pomocou vysokovýkonných automatických pílových strojov.

Ťažiskom rozvoja spoločnosti je orientácia na zákazníka a rýchly servis. S viac ako 1.000 tonami tovaru uskladneného vo svojom sklade s rozlohou 3.700 metrov štvorcových je spoločnosť jednou z najväčších svojho druhu v Maďarsku. V súlade s potrebami zákazníkov neustále zvyšujeme zásoby a rozširujme sortiment.

Zásoby je potrebné efektívne presúvať nielen v rámci prevádzky, ale aj mimo nej. Spoločnosť PER-KOR Kft. každý týždeň prevádzkuje pravidelné zásobovacie linky po celej krajine, takže objednané produkty sa k zákazníkom dostanú v predvídateľným spôsobom a v zodpovedajúcej kvalite.

A Najdôležitejším cieľom spoločnosti PER-KOR Kft. je predávať také produkty a materiály, respektíve poskytovať také služby ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky našich zákazníkov. Efektívne zásobovanie materiálom je založené na dôvere a dobrých vzťahoch s kvalitnými dodávateľmi. S cieľom posilniť dôveru kladie spoločnosť PER-KOR Kft. vždy veľký dôraz na precíznu úhradu účtov a zabezpečenie finančnej stability spoločnosti.

Záruka kvalityISO 9001

Pracovné postupy vykonáva spoločnosť PER-KOR Kereskedőház Kft. spôsobom v súlade s predpismi systému kvality MSZ EN ISO 9001:2015 za podpory systému riadenia podniku, prehľadne, s možnosťou spätného vyhľadania, s označovaním. Svoj systém manažérstva kvality pre skladovanie, obchod, rezanie a prepravu vysokolegovaných ocelí, oderuvzdorných plechov a hliníkových výrobkov vyvinula v súlade s požiadavkami normy MSZ EN ISO 9001:2015 s cieľom získať a ďalej posilniť dôveru svojich budúcich alebo existujúcich partnerov, ako aj aby výsledky jej činnosti neustále spĺňali požiadavky zákazníkov.

„AAA“ certifikát

V roku 2021 na základe certifikačného procesu poskytovateľa obchodných informácií Bisnode opäť získala najlepšie, hodnotenie „AAA“ podľa ktorého je riziko obchodnej spolupráce so spoločnosťou „extrémne nízke“.AAA BISNODE LOGO

Bisnode hodnotí finančnú stabilitu a obchodnú spoľahlivosť všetkých spoločností na základe neustále vyvíjaného a overeného systému vyvinutého medzinárodnými odborníkmi. Takto bola vybraná aj naša spoločnosť ako jedna z finančne najstabilnejších spoločností. Na základe toho naša spoločnosť patrí medzi 9,82 % maďarských spoločností, ktoré sú finančne silné, teda disponujú niektorým z certifikátov Bisnode.

Pre našu spoločnosť je veľkou cťou byť medzi najlepšími na základe objektívneho hodnotenia spoločnosti Bisnode. V mimoriadne zvýšenej miere dbáme na čestné pôsobenie na trhu, preto je pre nás dôležité, aby aj externí odborníci potvrdili, že pravdepodobnosť platobnej neschopnosti našej spoločnosti je extrémne nízka.

Veríme, že pomocou Certifikátu Bisnode ešte viac zvýšime dôveru u našich zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov, ktorá je v dlhodobých stabilných obchodných vzťahoch čoraz dôležitejšia. Tým, že Bisnod uznala stabilitu našej spoločnosti ako nezávislý odborník, znamená to pre nás odkaz, že sme pri budovaní našej spoločnosti na správnej ceste. Keďže kvalifikácia našej spoločnosti bola uskutočnená na striktne odborných kritériách a nie je možné sa o ňu uchádzať, ani o ňu žiadať, certifikát Bisnode skutočne kladne odlišuje našu spoločnosť na trhu.

Známka dôveryZnámka dôvery

Dôveryhodnosť, profesionalita, kvalita, bezpečnosť:

Spoločnosť PER-KOR Kft. získala aj ochrannú známku Obchodnej a priemyselnej komory župy Győr-Moson-Sopron pre rok 2021, na základe ktorej je naša spoločnosť „Podnik DOPORUČENÝ komorou“.