Vyrovnávanie plechu

Odstraňovanie napätia a narovnanie platní a plechových dielov

egyengetes elott

Pomocou nášho robustného vyrovnávacieho stroja vykonávame vyrovnávanie a uvoľnňovanie napätia plechových tabúľ a plechových dielov tak, aby spĺňali požiadavky tolerancie rovinnosti.

Výhoda pre výrobcov súčiastok:

  • vyrovnávanie strihaných, dierovaných plechových dielov, znižovanie napätia pred strihaním
  • plechových dielov, vyrovnávanie platňových plechov, znižovanie napätia.

Výhody pre servisné strediská a obchodníkov:

  • vyrovnávanie zakrivených platňových dosiek, s chybou valcovania, znižovanie napätia.

Nasledujúce obrázky vynikajúco ilustrujú účinnosť vyrovnávania:

egyengetés előtt

egyengetés után

Pred vyrovnávaním Po vyrovnávaní

 

Na obrázku vľavo sa nachádza súčiastka vyrezaná z 3 mm oceľového plechu. V dôsledku napätia prítomného v materiáli je dielec po rezaní laserom úplne ohnutý. V tejto forme je ťažké súčiastku ohýbať a ďalej spracovávať.

Na obrázku vpravoje znázornená už vyrovnaná súčiastka. Ďalšie spracovanie už bude bezproblémové.

V tomto prípade sme diel vyrovnali, ale v prípade laserového rezania je efektívnejšie a bezpečnejšie, ak sa platne vyrovnávajú pred rezaním a nie časti platní po rezaní. Spoločnosť PER-KOR KFT má riešenie pre oba prípady.

Vyrovnávacie platne (v závislosti od hrúbky plechu, kvality materiálu a šírky platne):

  • Nerez: Do hrúbky 5 mm v šírke do 1500 mm, do hrúbky 8 mm v šírke do 650 mm
  • Normovaná oceľ: Do hrúbky 5 mm v šírke do 1500 mm, do hrúbky 8 mm v šírke do 650 mm
  • Hliník, meď: Do hrúbky 5 mm v šírke do 1500 mm, do hrúbky 8 mm v šírke do 650 mm
  • Minimálna hrúbka vyrovnávaného plechu: 0,5 mm.

Pre vyrovnávanie platní nás môžete kontaktovať na jednom z nasledujúcich kontaktov:

Tel.: 06 96/516-268
Fax: 06 96/516-270
E-mail: ertekesites##kukac##perkor.hu