Politika kvality

Kvalita zohráva v živote spoločnosti PER-KOR Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság dôležitú úlohu.

Manažment kvality spoločnosti PER-KOR Kereskedőház Kft:

TUV tanusitvanyPracovné postupy PER-KOR Kereskedőház Kft. vykonávame spôsobom v súlade so systémom kvality MSZ EN ISO 9001:2015, za podpory systému riadenia podniku (ABAS), prehľadne, s možnosťou spätného vyhľadania, s označovaním

Vypracované pokyny procesov pokrývajú každú činnosť podniku:

  • Predaj,
  • Nákup,
  • Skladovanie,
  • Rezanie,
  • Vyrovnávanie plechov.

Politika kvality spoločnosti PER-KOR Kereskedőház Kft:

Pre zabezpečenie spokojnosti našich zákazníkov v súvislosti s výkonom našich činností, pri riadení a realizácii našich obchodných aktivít uplatňujeme prístup zameraný na zákazníkov a kvalitu.

Naším najdôležitejším cieľom je predávať také produkty a materiály, respektíve poskytovať také služby, ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky našich zákazníkov.

Vytvárame, plánovite rozvíjame personálne a materiálne podmienky na zabezpečenie kvality, zabezpečujeme neustále školenia a vzdelávanie našich zamestnancov, preto aj vedenie očakáva, aby boli všetci zamestnanci schopní vždy plne uspokojovať potreby zákazníka a neustále zlepšovať kvalitu.

Spoločnosť PER-KOR Kft. svojim zákazníkom pravidelne poskytuje odborné poradenstvo a zákaznícky servis.

Na základe nami získaných informácií sa snažíme čo najlepšie poznať požiadavky našich zákazníkov, aby sme ich potreby uspokojili s optimálnou účinnosťou, bezpečne a najvhodnejšími materiálmi, výrobkami a službami, ktoré sú v súlade s technickou úrovňou súčasnej doby.

Povinnosťou všetkých zamestnancov spoločnosti je odstraňovať a predchádzať vzniku faktorov a okolností nepriaznivo ovplyvňujúcich kvalitu.

Manažment sa aktívne podieľa na organizácii a implementácii programu zabezpečenia kvality.

Zabezpečuje potrebné finančné zdroje a aby každý porozumel politike kvality.

Požiadavky systému kvality rozširujeme aj na našich dodávateľov.

Pre neustále napĺňanie vyššie uvedených cieľov naša spoločnosť zaviedla, udržiava a aplikuje nástroje neustáleho zlepšovania kvality v súlade s normou MSZ EN ISO 9001:2015.

V Győr, 1. apríla 2021

Manažment spoločnosti PER-KOR Kereskedőház Kft.