Porovnávacia tabuľka tried kvality materiálov

Nasledujúca porovnávacia tabuľka poskytuje užitočné informácie o triedach kvality materiálov používaných v rôznych krajinách:

  •  Wnr. és DIN (Nemecko),
  •  AFNOR (Francúzsko),
  •  B.S. (Spojene kralovstvo),
  •  UNI (Taliansko),
  •  JIS (Japonsko),
  •  GOST (Rusko),
  •  SS (Švédsko),
  •  UNE (Španielsko) a 
  •  AISI/SAE (U.S.A.).

 

Wnr.

DINAFNORB.S.UNIJISGOSTSSUNEAISI/SAE
1.4000 X6Cr13  Z 8 C 12 403 S 17  X6Cr13 SUS 403;
SUS 403FB;
SUS 410S 
08Ch13  2301  F.3110  410 S;
S41008;
403;
S40300
1.4002 X6CrAl13  Z 8 CA12 405 S 17   X6CrAl13 SUS 405;
SUS 405TB;
SUS 405TP
F.3111  405;
S40500 
1.4005 X12CrS13 Z 11 CF13 416 S 21;
En 56 AM
 X12CrS13 SUS 416  2380  F.3411  416;
S41600 
1.4006 X12Cr13
X10Cr13
Z 10 C 13;
Z 13 C 13
410 S 21;
ANC 1 grade A;
En 56 A 
X 12 Cr 13 KG;
X 12 Cr 13 KW 
SUS 410;
SUS 410FB;
SUS 410TB;
SUS 410TKA;
SUS 410TKC;
SUS F 410-A;
SUS F 410-B;
SUS F 410-C;
SUS F 410-D 
12Ch13;
15Ch13L 
2302  F.3401  410;
S41000 ;
S41001
1.4008 GX7CrNiMo12-1;
G-X8CrNi 13
Z 12 CN 13 M 410C21 GX 12 Cr 13  J91150 
1.4011 GX12Cr12;
GX12Cr13
Z12 C 13 M  SCS 1;
SCS 1X 
420;
J91150;
J91151;
J91171 
1.4016 X6Cr17 Z 8 C 17 430 S 17;
430 S 15;
430 S 18 
X 8 Cr 17  SUS 430;
SUS 430TB;
SUS 430TKA;
SUS 430TKC;
SUS 430TP 
12Ch17  2320  F.310.D;
F.3113 
430;
S43000 
1.4021 X20Cr13 Z 20 C 13 CI;
Z 20 C 13 
420 S 37;
420 S 29;
En 56 C 
X20Cr13 SUS 420J1;
SUS 420J1FB;
SUS 420J1TKA 
20Ch13  2303  F.310.J;
F.3402 
420;
S42000 
1.4024 X15Cr13 Z 13 C 13 CI  420 S 29;
En 56 B 
SUS 410J1;
SUS 410J1FB 
F.3415 
1.4027 GX20Cr14 Z 20 C 13 M  ANC 1 grade B;
ANC 1 grade C;
420C24;
420C29 
- SCS 2  20Ch13L  -
1.4028 X30Cr13 Z 33 C 13 CI;
Z 33 C 13;
Z 30 C 13 
420 S 37;
420 S 45;
En 56 C;
En 56 D 
X 30 Cr 13  SUS 420F;
SUS 420J2;
SUS 420J2-CSP;
SUS 420J2FB;
SUS 420J2TKA 
30Ch13  2304  F.3403  420;
420 F;
S42000;
S42020 
1.4031 X39Cr13;
X 38 Cr 13
Z 40 C 14 CI;
Z 40 C 14 
X 40 Cr 14  F.3404  420;
S42000;
S42080 
1.4034 X46Cr13 Z 44 C 14 CI;
Z 44 C 14 
- X 40 Cr 14  40Ch13  F.3405  420;
S42000 
1.4057 X17CrNi16-2;
X 20 CrNi 17 2;
X 22 CrNi 17
Z 15 CN 16.02 CL;
Z 15 CN 16-02 
431 S 29;
En 57 
X 16 CrNi 16  SUS 431;
SUS 431FB 
14Ch17N2 ;
20Ch17N2
2321  F.313;
F.3427 
431;
S43100 
1.4059 GX22CrNi17 Z 20 CN 17.2 M  ANC 2  J91803 
1.4104 X14CrMoS17;
X 12 CrMoS 17
Z 13 CF 17  X 10 CrS 17  SUS 430F  2383  F.3413  430 F;
S43020 
1.4105 X6CrMoS17;
X 4 CrMoS 18
Z 8 CF 17  SUS 430F  - F.3114  430 F;
S43020  
1.4109 X70CrMo15;
X 65CrMo 14
Z 70 CD 15 CI;
Z 70 C 15;
Z 70 CD 15 
SUS 440A 440 A;
S44002 
1.4112 X90CrMoV18 X 89 CrMoV 18-1  SUS 440B  440 B;
S44003 
1.4113 X6CrMo17-1 Z 8 CD 17-01  434 S 17  SUS 434  F.3116  434;
S43400 
1.4125 X105CrMo17 Z 100 CD 17 CI;
Z 100 CD 17 
SUS 440C  95Ch18;
110Ch18M-SChD 
440 C;
S44004;
S44025 
1.4301 X5CrNi18-10;
X 5 CrNi 18 9
Z 4 CN 19-10 FF;
Z 5 CN 18-09;
Z 6 CN 18-09;
Z 7 CN 18-09 
1.4301;
304 S 15;
304 S 31;
LW 13;
LW 15;
LW 21;
LWCF 13;
LWCF 15;
LWCF 21;
302 S 17;
304 S 16;
304 S 17;
304 S 40;
801;
En 58 E
X 5 CrNi 18 10;
X 5 CrNi 18 10 KG;
X 5 CrNi 18 10 KW;
X 5 CrNi 18 10 KT 
SUS 304;
SUS 304A;
SUS 304-CSP;
SUS 304FB;
SUS 304TB;
SUS 304TBS;
SUS 304TKA;
SUS 304TKC;
SUS 304TP;
SUS F 304 
08Ch18N10  2333;
2332 
F.3504;
X 5 CrNi 18 10 
304;
S30400 
1.4303 X4CrNi18-12;
X 5 CrNi 18 12
Z 5 CN 18-11 FF  305 S 17;
305 S 19 
X 7 CrNi 18 10  SUS 305;
SUS 305J1 
06Ch18N11  F.3513  305 (L);
S30500;
308;
S30800 
1.4305 X8CrNiS18-9;
X 10 CrNiS 18 9
Z 8 CNF 18-09  303 S 31  X 10 CrNiS 18 09  SUS 303  2346  F.310.C;
F 3508 
303;
S30300 
1.4306 X2CrNi19-11 Z 1 CN 18-19;
Z 3 CN 18-10;
Z 3 CN 19-11;
Z 3 CN 19-11 FF 
304 S 11;
LW 14;
LW 20;
LWCF 14;
LWCF 20;
S.536;
T.74;
304 S 12;
305 S 11 
X 2 CrNi 18 11  SUS 304L;
SUS 304LFB;
SUS 304LTB;
SUS 304LTBS;
SUS 304LTP;
SUS F 304L 
03Ch18N11  2352  F.310.G;
F.3503;
X 2 CrNi 18 10 
304 L;
S30403 
1.4308 GX5CrNi19-10;
G-X 6 CrNi 18 9
Z 6 CN 18.10M;
Z 6 CN 19.9M 
304 C 15 

SCS 13;
SCS 13A ;
SCS 13X

07Ch18N9L  AM X 7 CrNi 20 10;
F.8411 
304 H;
J92590;
J92600;
J92650;
J92710 
1.4309 GX2CrNi19-11 Z 3 CN 19.10 M  304C12  GX 2 CrNi 19 10  SCS 19;
SCS 19A 
AM-X 2 CrNi 19 10;
F.8412 
304 L;
J92500;
J92620 
1.4310 X10CrNi18-8;
X 12 CrNi 17 7
Z 11 CN 17-08;
Z 11 CN 18-08;
Z 12 CN 18-09 
301 S 21;
301 S 22 
X 12 CrNi 17 07  SUS 301;
SUS 301-CSP;
SUS 302;
SUS 302FB 
12Ch18N9  2331  F.3517  301;
J 230 (1994);
S30100;
S30200 

 

Wnr.DINAFNORB.S.UNIJISGOSTSSUNEAISI/SAE
 1.4311 X2CrNiN18-10 Z 3 CN 18-10Az 304 S 61 X 2 CrNiN 18 11 SUS 304LN;
SUS F 304LN
- 2371 F. 3541; X 2 CrNiN 18-10 304 LN; S30453
1.4312 GX10CrNi18-8 Z 10 CN 18.9 M ANC 3 grade A;
302 C 25
- SCS 12 10Ch18N9L - - J92701
1.4313

X3CrNiMo13-4;
X 4 CrNi 13 4

Z 6 CN 13-04

-

- - - 2384 - S41500; J91540
1.4316 X1CrNi19-19;
X2CrNi19-9
Z 1 CN 20-10; Z 1 CN 20-11; Z 2 CN 20-10;
Z 2 CNS 20-10;
Z 3 CN 20-10
- - SUS Y 308L Sw-01Ch19N9 - - S30883
1.4317 GX4CrNi13-4;
G-X 5 CrNi 13 4
Z 4 CND 13 4 M 425 C 11; 425 C 12 GX 6 CrNi 13 04  SCS 6; SCS 6X - - - J91540
1.4361 X1CrNiSi18-15-4;
X 1 CrNiSi 18 15
Z 1 CNS 17-15 - - SUS XM15J1; SUS XM15J1TB - - - S30600
1.4362 X2CrNiN23-4 Z 3 CN 23-04 Az - - - - 2327 - S32304
1.4372 X12CrMnNiN17-7-5 Z 12 CMN 17-07 Az - SUS 201 - - - 201; S20100
1.4373 X12CrMnNiN18-9-5 - 284 S 16 - SUS 202 12Ch17G9AN4 - - 202; S20200

1.4401

X5CrNiMo17-12-2;
X 5 CrNiMo 18 10
Z 6 CND 17-11;
Z 6 CND 17-11-02 FF;
Z 7 CND 17-11-02;
Z 7 CND 17-12-02
316 S 31;
316 S 33;
316 S 17;
316 S 19;
316 S 40;
316 S 41; 845
X 5 CrNiMo 17 12; X 5 CrNiMo 17 12 KG; X 5 CrNiMo 17 12 KW SUS 316; SUS 316A;
SUS 316FB; SUS 316HFB; SUS 316HTB; SUS 316HTP; SUS 316TB; SUS 316TBS; SUS 316TKA; SUS 316TKC; SUS 316TP; SUS F 316; SUS Y 316
08Ch16N11M3 2347 F.310.A; F.3534;
X 5 CrNiMo 17 12 2
316; 316 H; S31600; S31609

1.4404

X2CrNiMo17-12-2;
X2CrNiMo17-13-2
Z 2 CND 17-12; Z 3 CND 17-11-02; Z 3 CND 17-12-2; Z 3 CND 17-12-02 FF; Z 3 CND18-12-02; Z 3 CND18-12-03 316 S 11; S 161;
S.537; T75;
316 S13;
316 S14;
316 S 30
X 2 CrNiMo 17 12 SUS 316L; SUS 316LFB; SUS 316LTBS; SUS 316LTP; SUS F 316L - 2348 F.310.K; F.3533; F.3537 316L; S31603; J92700; J92800

1.4406

X2 CrNiMoN17-11-2;
X2CrNiMoN17-12-2
Z 3 CND 17-11 Az 316 S 61 X 2 CRNiMoN 17 12 SUS 316LN; SUS F 316LN - - F.3542; X 2 CrNiMoN 17 12 2

316 LN; S31653

 

1.4408

GX5CrNiMo19-11-2;
G-X 6 CrNiMo 18-10
- ANC 4 grade B; 316 C 16; 845 grade B - SCS 14; SCS 14A; SCS 14X 07Ch18N10G2
S2M2L
- AM-X 7 CrNiMo 20 10; F.8414 J92900
1.4409 GX2CrNiMo19-11-2 Z 3 CND 19.10 M - GX 2 CrNiMo 19 11  SCS 16S; SCS 16AX; SCS 16AXN - AM-X 2 CrNiMo 19 11; F.8415 316 N; J92804
1.4410 X2CrNiMoN25-7-7 Z 3 CND 25-06 Az  - 2328  S32750 
1.4412  GX5CrNiMo19-11-3 Z 8 CND 18.10.3 M SCS 34  - J93000 
 1.4414 GX4CrNiMo13-4 Z 4 CND 13.4 M  SCS 6; SCS 6X  J91540 
1.4429 X2CrNiMoN17-13-3 Z 3 CND 17-12 Az 1.4429; 316 S 63 X 2 CrNiMoN 17 13 SUS 316LN; SUS F 316LN - 2375 F.3543; X 2 CrNiMoN 17 13 3 316LN; S31653
1.4432 X2CrNiMo17-12-3 Z 3 CND 17-12-03;
Z 3 CNC 17-13-03
316 S 13; LW16;
LWCF16; 316 S12;
845 B
- - 06CM7N13M3-WD - F.3537 316 L; S31603
1.4434 X2CrNiMoN18-12-4 Z 3 CND 19-14 Az - - SUS 317LN - - - 317 LN; S31753
1.4435 X2CrNiMo18-14-3

Z 3 CND 17-12-03;
Z 3 CND 18-14-03

316 S 13; LW 22; LWCF 22; 316 S 11; 316 S 14; 316 S 31; 845 B

X 2 CrNiMo 17 13; X 2 CrNiMo 17 13 KG; X 2 CrNiMo 17 13 KW

SUS 316L; SUS 316LFB; SUS 316LTBS; SUS 316LTP; SUS F 316L 03Ch17N14M3 2353 - 316 L; S31603; J92800
1.4436

X3CrNiMo17-13-3;
X5CrNiMo17-13-3

Z 6 CND 18-12-03;
Z 6 CND 18-13;
Z 7 CND 18-12-03
1.4436; 316 S 31; 316 S 33; LW 23; LWCF 23; 316 S 19; 316 S 40; 316 S 41 X5CrNiMo 17 13; X8CrNiMo 17 13 SUS 316; SUS 316A; SUS 316FB; SUS 316TB; SUS 316TBS; SUS 316TKA; SUS 316TKC; SUS 316TB; SUS F 316 - 2343 F.3538;
X5CrNiMo 17 13 3
316; S31600

1.4438

X2CrNiMo18-15-4;
X 2 CrNiMo 18 16 4
Z 2 CND 19-15-04; Z 3 CND 19-15-04 317 S 12 X2CrNiMo 18 15 SUS 317L;  SUS 317LFB;  SUS 317LTB;  SUS 317LTP;  SUS F 317L;  SUS Y 317L - 2367 F.3539; X 2 CrNiMo 18 16 4 317 L; S31703
1.4439 X2CrNiMoN17-13-5 Z3 CND 18-14-05 Az  - - - - - F.3544; X 2 CrNiMoN 17 13 5 S31726
1.4449 X3CrNiMo18-12-3 - 317 S 16 X 5 CrNiMo 18 15 SUS317; SUS317TB; SUS317TP; SUS F 317 - - - 317; S31700

 

Wnr.DINAFNORB.S.UNIJISGOSTSSNEAISI/SAE

1.4460

X3CrNiMoN27-5-2; X 2 CrNiMoN 27 5 2 Z 5 CND 27-05 Az  - - SUS 329J1; SUS 329J1FB; SUS 329J1SUS 329J1TB; SUS 329J1TP 10Ch26N5M 2324 F.3552; F.3309; X 8 CrNiMo 27-05; X 8 CrNiMo 26 6 329; S31260; S32900
1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 Z 2 CND 24-08 Az; Z 3 CND25-06-03 Az;
Z 3 CND 22-05 Az
1.4462; 318 S 13 - SUS 329J3L; SUS 329J3LTB; SUS 329J3LTP - 2377 - S31803; S32205; S39209
1.4501 X2CrNiMoCuWN25-7-4 Z 3 CNDU 25-06 Az 1.4501 - - - - - S32760
1.4510 X3CrTi17; X 6 CrTi 17 Z 4 CT 17 - X 6 CrTi 17 SUS 430LX;  SUS 430LXTB; SUS XM8TB 08Ch17T - F.3115; X 5 CrTi 17 439; S43035; 430 Ti; S43036
1.4511 X3CrNb17; X 6 CrNb 17 Z 4 CNb 17 - X 6 CrNb 17 SUS 430 LX; SUS 430LXTB - - F.3122; X 5 CrNb 17 -
1.4512 X2CrTi12; X 6 CrTi 12 Z 3 CT 12 LW 19; 409 S 19 X 6 CrTi 12 SUH 409L; SUS 409LTB; SUS 409TB - - F.3121 409; S40900
1.4521 X2CrMoTi18-2 Z 3 CDT 18-02;
Z 3 CDT 18-2
- - SUS 444; SUS 444TB; SUS 444TP - 2326 F.3123; X 2 CrMoTiNb 18 2 444; S44400; 443; S44300
1.4525 GX5CrNiCu16-4; GX4CrNiCu16-4 Z 4 CNUNb 16.4 M - - SCS 24 - - - J92130; J92180; J92200
1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5 Z 2 NCDU 25-20 904 S 13 - - - 2562 - 904 L; N08904

1.4541

X6CrNiTi18-10 Z 6 CNT 18-10 321 S 31; LW 18;
LW 24; LWCF 18; LWCF 24; 321 S 12; 321 S 50; 321 S 51; 321 S 51-490; 321 S 51-510; 1010; 1105
X 6 CrNiTi 18 11;  
X 6 CrNiTi 18 11 KG;  X 6 CrNiTi 18 11 KW;  
X 6 CrNiTi 18 11 KT
SUS 321; SUS 321FB; SUS 321TB; SUS 321TKA; SUS 321TP; SUS F 321; SUS Y 321 06Ch18N10T; 08Ch18N10T; 09Ch18N10T; 12Ch18N10T 2337 F.332; F.3523; X 6 CrNiTi 18 10 321; S32100

1.4542

X5CrNiCuNb16-4  Z 7 CNU 15-05; Z 7 CNU 16-04; Z 7 CNU 17-04  - - SUS 630; SUS 630FB; SUS F 630 - - - 630; S17400
1.4546 X5CrNiNb18-10 - 2 S.130; 2 S.143; 3 S.144; 3S.145; S.525; S.527 -  - - - - 348; S34800
1.4550 X6CrNiNb18-10 Z 6 CNNb 18-10 347 S 31; ANC 3 grade B; 347 S 20; 347 S 40; 347 S 50; 347 S 51 X 6 CrNiNb 18 11; X 6 CrNiNb 18 11 KG; X 6 CrNiNb 18 11 KW; X 6 CrNiNb 18 11 KT SUS 347; SUS 347FB; SUS 347HTB; SUS 347TB; SUS 347TKA; SUS 347TP; SUS F 347 08Ch18N12B 2338  F.3524; X 6 CrNiNb 18 10 347; 348; S34700; S34800
1.4551 X5CrNiNb19-9 Z 6 CNNb 20-10  - - SUS Y 347 - - S347780; S34781; S34788
1.4552 GX5CrNiNb19-11;
G-X 5 CrNiNb 18 9
Z 4 CNNb 19.10M; Z 6 CNNb 18.10 M 347 C 17;
821 grade Nb
- SCS 21; SCS 21X  - - AM-X7 CrNiNb 20 10; F.8413 347; J92640; J92710
1.4563 X1NiCrMoCu31-27-4 Z 2 NCDU 31-27  - -  -  - 2584 - N08028
1.4567 X3CrNiCu18-9-4;
X 3 CrNiCu 18 9
Z 3 CNU 18-09 FF; Z 3 CNU 18-10; Z 3 CNU 18-10 FF 394 S 17 - SUS XM7 - - - 304 Cu; S30430
1.4568 X7CrNiAl17-7 Z 9 CNA 17-07 301 S 81 - SUS 631; SUS 631-CSP 09Ch17N7Ju1 2388 - 631; S17700
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 Z 6 CNDT 17-12 320 S 31; 320 S 18 X6CrNiMoTi 17 12; X6CrNiMoTi 17 12 KG; X6CrNiMoTi 17 12 KW SUS 316Ti; SUS 316TiTB; SUS 316TiTP 08Ch16N11M3T; 08Ch17N13M2T; 10Ch17N13M2T 2350 F.310.B; F.3535; X 6 CrNiMoTi 17 12 2 316 Ti; S31635
1.4573 GX3CrNiMoCuN24-6-5 - - - SUS 316Ti; SUS 316TiTB; SUS 316TiTP 10Ch17N13M3T - - 316 Ti; S31635
1.4580 X6CrNiMoNb17-12-2 Z 6 CNDNb 17-12; Z 6 CNDNb 18-12 318 S 17 X 6 CrNiMoNb 17 12  - 08Ch16N13M2B - F.3536 316 Cb; S31640
1.4581 GX5CrNiMoNb19-11-2; G-X 5 CrNiMoNb 18 10 Z 4 CNDNb 18.12 M ANC 4 grade C; 318 C 17; 845 grade Nb GX 6 CrNiMoNb 20 11 SCS 22 - - - -
1.4718 X45CrSi9-3 Z 45 CS 9 401 S 45; En 52 X 45 CrSi 8 SUH 1 40Ch9S2 - F.322 (s/Mo); F.3220 S65007
1.4724 X10CrAlSi13; X10CrAl13 - - X 10 CrAl 12  - 10Ch13SJu - F.3152; X 10 CrAl 13 -
1.4729 GX40CrSi13 - - G X 35 Cr 13 SCH 1; SCH 1X;
SCH 3
- - - J91153

 

Wnr.DINAFNORB.S.UNIJISGOSTSSUNEAISI/SAE
 1.4731 X40CrSiMo10-2 Z 40 CSD 10 - - SUH 3 40Ch10S2M - F.3221 SUH 3
 1.4742 X10CrAlSi18;
X10CrAl18
Z12 CAS 18 - - SUH 21 15Ch18SJu - F.3153; X 10 CrAl 18 -
 1.4748 X85CrMoV18-2 Z 85 CDV 18-02 - X 85 CrMoV 19 3 - - - F.3223 -
 1.4762 X10CrAlSi25;
X10CrAl24
Z 12 CAS 25 - - SUH 446 - - F.3154 446; S44600
 1.4776 GX40CrSi28;
GX 40 CrSi 29
 - - G X 35 Cr 28 SCH 2X2 - - - J92605
 1.4823 GX40CrNiSi27-4  - - G X 35 CrNi 28 05 SCH 11X - - - J92605; J93005
 1.4825 GX25CrNiSi18-9 - -

G X 30 CrNi 20 10

SCH31; SCS 12 - - - 302 mod; J92502; J92602; J92603; J92803
 1.4828 X15CrNiSi20-12 Z 9 CN 24-13; Z 17 CNS 20-12 309 S 24 - SUH 309;  SUH 309TB;  
SUH 309TP
20Ch20N14S2 - F.3312  309; S30900
 1.4833 X12CrNi23-13;
X 7 CrNi 23 14
Z 15 CN 23-13; Z 15 CN 24-13 309 S 24 X 6 CrNi 23 14 SUS 309S; SUS 309STB;
SUS 309STP
- - - 309 S; S30908; 309; S30900
 1.4837 GX40CrNiSi25-12 - 309 C 30 G X 35 CrNi 25 12 SCH 13; SCH 13A;
SCH 13X; SCH 17; SCS 17
40Ch24N12SL - - J93503; J94003; J94013
 1.4841 X15CrNiSi25-21; X15CrNiSi25-20 Z 15 CNS 25-20 314 S 25 X 16 CrNiSi 25 20 SUH 310; SUS 310TB;
SUS Y 310
20Ch25N20S2 - F.3310 310; 314; S31000; S31400; S31500
 1.4845 X8CrNi25-21;
X12CrNi25-21
Z 8 CN 25-20; Z 12 CN 25-20; Z 12 CN 26-21 310 S 24;
310 S 31

X 6 CrNi 25 21

SUS 310S; SUS 310SFB; SUS310STB; SUS 310STP; SUS 310TB; SUS Y 310S 10Ch23N18; 20Ch23N18 2361 F.331 310 H; 310 S; S31008; S31009
 1.4848 GX40CrNiSi25-20 - 310 C 40;
310 C 45
G X 40 CrNi 26 20 SCH 21; SCH 22; SCH 22X - - AM-X 40 CrNi 25 20; F.8452 J94203; J94204; J94224
 1.4857 GX40NiCrSi35-26; GX40NiCrSi35-25 - - G X 50 NiCr 35 25 SCH 24X - - - N08705
 1.4859 GX10NiCrSiNb32-20; GX10NiCrNb32-20 - Thermax 532 - SCH 34 - - - N08151
 1.4864 X12NiCrSi35-16; X12NiCrSi36-16 Z 20 NCS 33-16 NA 17; INCOLOY alloy DS - SUH 330 - - F.3313 N08330
 1.4865 GX40NiCrSi38-19; GX40NiCrSi38-18 - 330 C 11; 330 C 40; 331 C 40 G X 50 NiCr 39 19 SCH 16; SCH 20X - - - N08002;
N08004;
N08005;
N08030
 1.4871 X53CrMnNiN21-9 Z 53 CMN 21-09 Az 349 S 52 X53CrMnNiN 21 9 SUH 35; SUH 36 55Ch20G9AN4 - F3217 S63008
 1.4873  X45CrNiW18-9 Z 45 CNW 18-09 - - SUH 31 - - F.320.C; F.3211; X 45 CrNiSiW 18-09  -
 1.4875 X55CrMnNiN20-8 Z 55 CMN 20-08 Az 22-4-9 - - - - F.3214 S63012
 1.4876 X10NiCrAlTi32-21; X10NiCrAlTi32-20 Z 10 NC 32-21 NA 15; NA 15 H - NCF 800; NCF 800 TB;
NCF 800 TP
- - F.3314 N08800;
N08810;
N08332;
N08811
 1.4878 X8CrNiTi18-10; X12CrNiTi18-9 Z 6 CNT 18-10 321 S 31 - SUS 321; SUS 321HFB;
SUS 321HTB; SUS 321HTP; SUS 321TKA; SUS 321TP; SUS F 321; SUS Y 321
- - - 321 H; S32109
 1.4919 X6CrNiMoB17-12-2; X6CrNiMo17-13 - 316 S 51; 316 S 53 - SUS 316HFB; SUS 316HTB;
SUS 316HTP
- - - 316 H; S31609
 1.4948 X6CrNi18-10;
X6CrNi18-11
- 304 S 50; 304 S 51;801 grade A - SUS 302 - - - 304 H; S30409; S30480
 1.4959 X8NiCrAlTi32-21 Z 8 NC 33-21; Z 10 NC 32-21 NA 15; NA 15 H - - - - - N08811
 1.4961 X8CrNiNb16-13 - 347 S 51; 832 Nb - SUS 347HFB; SUS 347HTP - - - 347 H; S34709
 1.4980 X6NiCrTiMoVB25-15-2; X5NiCrTi26-15 Z 5 NCTDV 26-15 B; Z 6 NCTDV 25.15 286 S 31 - - - - - 660; S66286